Hướng dẫn chuyển trình soạn thảo wordpress về phiên bản cũ

Hướng dẫn chuyển trình soạn thảo WordPress trong bài viết về phiên bản cũ

Từ phiên bản 5.0, Wordpress đã chuyển từ trình soạn thảo wysiwyg sang trình soạn thảo Gutenberg. Việc thay đổi này khiến nhiều bạn không quen và cảm thấy khó khăn khi sử dụng nó. Để khắc phục vấn đề này, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn chuyển giao diện soạn thảo wordpress về phiên bản cũ.